WordFinder by YourDictionary

SORT ALL RESULTS

FILTERS

DICTIONARY

 • Words With Friends®
 • Scrabble US®
 • Scrabble UK®
 • Scrabble Dictionaries®
 • Word Chums®
 • All Dictionaries (No Points)
 • Words ending in Letters IS

  Words

  POINTS
  Sort by
  Points
  • A to Z
  • Z to A
  • Points

  15 Letter Words That End in IS

  adenohypophysis

  31

  neurohypophysis

  31

  psychosynthesis

  30

  hypochondriasis

  29

  hemochromatosis

  28

  ariboflavinosis

  27

  immunodiagnosis

  27

  leukaemogenesis

  27

  ankylostomiasis

  26

  dermatophytosis

  26

  gluconeogenesis

  26

  nucleosynthesis

  26

  agranulocytosis

  25

  ancylostomiasis

  25

  dermatomyositis

  24

  electrophoresis

  24

  parthenogenesis

  24

  spermatogenesis

  24

  trypanosomiasis

  24

  chorioallantois

  23

  electroanalysis

  23

  electrodialysis

  23

  schistosomiasis

  23

  strongyloidosis

  22

  atherosclerosis

  21

  Showing 25 of 27 words

  14 Letter Words That End in IS

  conjunctivitis

  36

  hypercatalexis

  32

  cryptococcosis

  31

  vulvovaginitis

  31

  metempsychosis

  30

  omphaloskepsis

  30

  echinococcosis

  29

  glycogenolysis

  28

  psychoanalysis

  28

  rhabdomyolysis

  28

  thyrotoxicosis

  28

  chemosynthesis

  27

  phosphorolysis

  27

  bronchiectasis

  26

  dermatomycosis

  26

  leukemogenesis

  26

  onchocerciasis

  26

  paedomorphosis

  26

  plasmapheresis

  26

  pneumoconiosis

  26

  psychoneurosis

  26

  pyelonephritis

  26

  hyperkeratosis

  25

  photocatalysis

  25

  carcinogenesis

  24

  Showing 25 of 47 words

  13 Letter Words That End in IS

  tachyphylaxis

  35

  lymphocytosis

  29

  heterozygosis

  28

  psychokinesis

  28

  lymphomatosis

  27

  toxoplasmosis

  27

  lymphadenitis

  26

  psychogenesis

  26

  actinomycosis

  25

  blastomycosis

  25

  cryptanalysis

  25

  myelofibrosis

  25

  xenodiagnosis

  25

  cholecystitis

  24

  chromatolysis

  24

  cysticercosis

  24

  embryogenesis

  24

  epicondylitis

  24

  immunogenesis

  24

  metamorphosis

  24

  morphogenesis

  24

  pneumatolysis

  24

  underemphasis

  24

  bronchiolitis

  23

  endosymbiosis

  23

  Showing 25 of 69 words

  12 Letter Words That End in IS

  zygapophysis

  35

  phycomycosis

  30

  morphallaxis

  29

  schizostylis

  29

  bilharziasis

  27

  lymphangitis

  26

  trophallaxis

  26

  pneumocystis

  25

  cyclogenesis

  24

  hyperkinesis

  24

  overemphasis

  24

  phagocytosis

  24

  appendicitis

  23

  cryptobiosis

  23

  furunculosis

  23

  glycogenesis

  23

  karyokinesis

  23

  leukocytosis

  23

  macrocytosis

  23

  ophthalmitis

  23

  phylogenesis

  23

  polymyositis

  23

  schwarmereis

  23

  thrombolysis

  23

  encephalitis

  22

  Showing 25 of 93 words

  11 Letter Words That End in IS

  homozygosis

  29

  prophylaxis

  29

  anaphylaxis

  27

  phyllotaxis

  27

  jaguarundis

  26

  myxomatosis

  26

  jaguarondis

  25

  shakuhachis

  25

  thigmotaxis

  25

  piccalillis

  23

  thermotaxis

  23

  vermicellis

  23

  misemphasis

  22

  coccidiosis

  21

  cytokinesis

  21

  frangipanis

  21

  haemoptysis

  21

  hyperemesis

  21

  ichthyornis

  21

  megalopolis

  21

  minnerichis

  21

  pharyngitis

  21

  plasmolysis

  21

  avoirdupois

  20

  barramundis

  20

  Showing 25 of 122 words

  10 Letter Words That End in IS

  amphimixis

  28

  chemotaxis

  25

  hypophysis

  24

  jaborandis

  24

  zamindaris

  24

  zemindaris

  24

  ecchymosis

  23

  ololiuquis

  23

  epexegesis

  22

  exocytosis

  22

  phototaxis

  22

  waterzoois

  22

  glycolysis

  21

  hypodermis

  21

  valvulitis

  21

  ampelopsis

  20

  cervicitis

  20

  chaudhuris

  20

  cosmopolis

  20

  epididymis

  20

  hemoptysis

  20

  meconopsis

  20

  microminis

  20

  oxyuriasis

  20

  paraphysis

  20

  Showing 25 of 137 words

  9 Letter Words That End in IS

  zucchinis

  28

  bouzoukis

  27

  cunjevois

  27

  hypotaxis

  23

  viropexis

  23

  anaptyxis

  22

  endomixis

  21

  symphysis

  21

  synizesis

  21

  catalexis

  20

  chappatis

  20

  daiquiris

  20

  exodermis

  20

  phulkaris

  20

  sukiyakis

  20

  apophysis

  19

  broccolis

  19

  epiphysis

  19

  epistaxis

  19

  mahimahis

  19

  pachoulis

  19

  parataxis

  19

  psychosis

  19

  souvlakis

  19

  toxicosis

  19

  Showing 25 of 189 words

  8 Letter Words That End in IS

  jacuzzis

  39

  punjabis

  25

  charquis

  23

  phylaxis

  23

  alfaquis

  22

  muriquis

  22

  panmixis

  22

  apomixis

  21

  basenjis

  21

  peccavis

  21

  cathexis

  20

  quillais

  20

  khichris

  19

  kyphosis

  19

  turquois

  19

  brewskis

  18

  extremis

  18

  hibachis

  18

  musambis

  18

  pahlavis

  18

  penuchis

  18

  pyknosis

  18

  sparaxis

  18

  vulvitis

  18

  zoonosis

  18

  Showing 25 of 197 words

  7 Letter Words That End in IS

  buzukis

  25

  tzitzis

  25

  adzukis

  22

  tzimmis

  22

  zymosis

  21

  banzais

  20

  croquis

  20

  marquis

  20

  pujaris

  20

  zaikais

  20

  zygosis

  20

  alhajis

  19

  borzois

  19

  chowkis

  19

  jehadis

  19

  jihadis

  19

  kabukis

  19

  kimchis

  19

  lazulis

  19

  kabikis

  18

  wakikis

  18

  chichis

  17

  coxitis

  17

  bhaktis

  16

  chablis

  16

  Showing 25 of 173 words

  6 Letter Words That End in IS

  hajjis

  26

  zombis

  21

  bhajis

  20

  kanjis

  20

  punjis

  20

  ghazis

  19

  majlis

  19

  maquis

  19

  emojis

  18

  hadjis

  18

  bupkis

  17

  jinnis

  17

  shojis

  17

  khakis

  16

  kibbis

  16

  praxis

  16

  tzuris

  16

  boccis

  15

  commis

  15

  kukris

  15

  clevis

  14

  deixis

  14

  happis

  14

  keakis

  14

  kikois

  14

  Showing 25 of 195 words

  5 Letter Words That End in IS

  fujis

  18

  pyxis

  17

  hajis

  16

  juris

  15

  maxis

  15

  qadis

  15

  quais

  15

  jatis

  14

  zitis

  14

  zoris

  14

  kakis

  13

  kufis

  13

  kumis

  13

  lexis

  13

  kepis

  12

  kiwis

  12

  mavis

  12

  pavis

  12

  pikis

  12

  pubis

  12

  taxis

  12

  wikis

  12

  bibis

  11

  camis

  11

  impis

  11

  Showing 25 of 123 words

  4 Letter Words That End in IS

  axis

  11

  khis

  10

  chis

  9

  phis

  9

  ywis

  9

  avis

  8

  ghis

  8

  kois

  8

  kris

  8

  skis

  8

  amis

  7

  bais

  7

  bois

  7

  bris

  7

  feis

  7

  huis

  7

  ibis

  7

  iwis

  7

  obis

  7

  pois

  7

  psis

  7

  ahis

  6

  egis

  6

  this

  6

  unis

  6

  Showing 25 of 36 words

  3 Letter Words That End in IS

  qis

  12

  xis

  10

  vis

  7

  bis

  6

  cis

  6

  mis

  6

  pis

  6

  wis

  6

  gis

  5

  his

  5

  dis

  4

  lis

  4

  ais

  3

  sis

  3

  tis

  3

  2 Letter Words That End in IS

  is

  2

  SCRABBLE® and WORDS WITH FRIENDS® are the property of their respective trademark owners. These trademark owners are not affiliated with, and do not endorse and/or sponsor, LoveToKnow®, its products or its websites, including yourdictionary.com. Use of this trademark on yourdictionary.com is for informational purposes only.