Words ending in Letters IS

Words Ending in IS can help you score big playing Words With Friends® and Scrabble®. Having a list of words with a specific letter, or combination of letters, could be what you need to decide your next move and gain the advantage over your opponent. While you’re at it, don’t forget to look at words that start with IS and words that contain IS. YourDictionary’s Word Finder provides you with words to focus on, each with the point counts for Scrabble® and Words With Friends®.

Words With Friends®

Points

Sort by
  • Points
  • A to Z
  • Z to A

15 Letter Words

Advertisement
Word Points Options
adenohypophysis 31
neurohypophysis 31
psychosynthesis 30
hypochondriasis 29
hemochromatosis 28
ariboflavinosis 27
immunodiagnosis 27
leukaemogenesis 27
ankylostomiasis 26
dermatophytosis 26
gluconeogenesis 26
nucleosynthesis 26
agranulocytosis 25
ancylostomiasis 25
dermatomyositis 24
electrophoresis 24
parthenogenesis 24
spermatogenesis 24
trypanosomiasis 24
chorioallantois 23
electroanalysis 23
electrodialysis 23
schistosomiasis 23
strongyloidosis 22
atherosclerosis 21
steroidogenesis 19
gastroenteritis 18

10 of 27 words

14 Letter Words

Word Points Options
conjunctivitis 36
hypercatalexis 32
cryptococcosis 31
vulvovaginitis 31
metempsychosis 30
omphaloskepsis 30
echinococcosis 29
glycogenolysis 28
psychoanalysis 28
rhabdomyolysis 28
thyrotoxicosis 28
chemosynthesis 27
phosphorolysis 27
bronchiectasis 26
dermatomycosis 26
leukemogenesis 26
onchocerciasis 26
paedomorphosis 26
plasmapheresis 26
pneumoconiosis 26
psychoneurosis 26
pyelonephritis 26
hyperkeratosis 25
photocatalysis 25
carcinogenesis 24
carcinomatosis 24
diverticulitis 24
diverticulosis 24
photosynthesis 24
cholelithiasis 23
histoplasmosis 23
keratomileusis 23
methanogenesis 23
spermiogenesis 23
trichomoniasis 23

10 of 47 words

Advertisement

13 Letter Words

Word Points Options
tachyphylaxis 35
lymphocytosis 29
heterozygosis 28
psychokinesis 28
lymphomatosis 27
toxoplasmosis 27
lymphadenitis 26
psychogenesis 26
actinomycosis 25
blastomycosis 25
cryptanalysis 25
myelofibrosis 25
xenodiagnosis 25
cholecystitis 24
chromatolysis 24
cysticercosis 24
embryogenesis 24
epicondylitis 24
immunogenesis 24
metamorphosis 24
morphogenesis 24
pneumatolysis 24
underemphasis 24
bronchiolitis 23
endosymbiosis 23
epidermolysis 23
hyperhidrosis 23
microanalysis 23
mononucleosis 23
neurosyphilis 23
piroplasmosis 23
poliomyelitis 23
synchondrosis 23
bacteriolysis 22
haemodialysis 22

10 of 69 words

Advertisement

12 Letter Words

Word Points Options
zygapophysis 35
phycomycosis 30
morphallaxis 29
schizostylis 29
bilharziasis 27
lymphangitis 26
trophallaxis 26
pneumocystis 25
cyclogenesis 24
hyperkinesis 24
overemphasis 24
phagocytosis 24
appendicitis 23
cryptobiosis 23
furunculosis 23
glycogenesis 23
karyokinesis 23
leukocytosis 23
macrocytosis 23
ophthalmitis 23
phylogenesis 23
polymyositis 23
schwarmereis 23
thrombolysis 23
encephalitis 22
epididymitis 22
fibrinolysis 22
folliculitis 22
hemerocallis 22
leucocytosis 22
minnaritchis 22
photokinesis 22
pseudocyesis 22
toxocariasis 22
acrocyanosis 21

10 of 93 words

Advertisement

11 Letter Words

Word Points Options
homozygosis 29
prophylaxis 29
anaphylaxis 27
phyllotaxis 27
jaguarundis 26
myxomatosis 26
jaguarondis 25
shakuhachis 25
thigmotaxis 25
piccalillis 23
thermotaxis 23
vermicellis 23
misemphasis 22
coccidiosis 21
cytokinesis 21
frangipanis 21
haemoptysis 21
hyperemesis 21
ichthyornis 21
megalopolis 21
minnerichis 21
pharyngitis 21
plasmolysis 21
avoirdupois 20
barramundis 20
blepharitis 20
brucellosis 20
cholangitis 20
coatimundis 20
myocarditis 20
pediculosis 20
pinocytosis 20
pleocytosis 20
pneumonitis 20
polygenesis 20

10 of 122 words

Advertisement

10 Letter Words

Word Points Options
amphimixis 28
chemotaxis 25
hypophysis 24
jaborandis 24
zamindaris 24
zemindaris 24
ecchymosis 23
ololiuquis 23
epexegesis 22
exocytosis 22
phototaxis 22
waterzoois 22
glycolysis 21
hypodermis 21
valvulitis 21
ampelopsis 20
cervicitis 20
chaudhuris 20
cosmopolis 20
epididymis 20
hemoptysis 20
meconopsis 20
microminis 20
oxyuriasis 20
paraphysis 20
patchoulis 20
pepperonis 20
tropotaxis 20
bronchitis 19
charivaris 19
deemphasis 19
gingivitis 19
hypothesis 19
ichthyosis 19
karyolysis 19

10 of 137 words

Advertisement

9 Letter Words

Word Points Options
zucchinis 28
bouzoukis 27
cunjevois 27
hypotaxis 23
viropexis 23
anaptyxis 22
endomixis 21
symphysis 21
synizesis 21
catalexis 20
chappatis 20
daiquiris 20
exodermis 20
phulkaris 20
sukiyakis 20
apophysis 19
broccolis 19
epiphysis 19
epistaxis 19
mahimahis 19
pachoulis 19
parataxis 19
psychosis 19
souvlakis 19
toxicosis 19
bousoukis 18
hamamelis 18
hemipenis 18
hydroskis 18
kirigamis 18
monokinis 18
phlebitis 18
polyposis 18
proboscis 18
profundis 18

10 of 189 words

8 Letter Words

Word Points Options
jacuzzis 39
punjabis 25
charquis 23
phylaxis 23
alfaquis 22
koradjis 22
muriquis 22
panmixis 22
apomixis 21
basenjis 21
peccavis 21
cathexis 20
quillais 20
khichris 19
kyphosis 19
turquois 19
brewskis 18
extremis 18
hibachis 18
musambis 18
pahlavis 18
penuchis 18
pyknosis 18
sparaxis 18
vulvitis 18
zoonosis 18
acouchis 17
chamelis 17
cyclosis 17
exegesis 17
geotaxis 17
gummosis 17
hexereis 17
imbongis 17
imprimis 17

10 of 201 words

7 Letter Words

Word Points Options
buzukis 25
tzitzis 25
jhuggis 23
adzukis 22
tzimmis 22
zymosis 21
banzais 20
croquis 20
jalebis 20
jetskis 20
marquis 20
pujaris 20
yanquis 20
zaikais 20
zygosis 20
alhajis 19
borzois 19
chowkis 19
jehadis 19
jihadis 19
kabukis 19
kimchis 19
lazulis 19
kabikis 18
wakikis 18
chichis 17
coxitis 17
bhaktis 16
chablis 16
kamahis 16
kowhais 16
lychnis 16
maulvis 16
moulvis 16
scampis 16

10 of 184 words

6 Letter Words

Word Points Options
hajjis 26
zombis 21
bhajis 20
kanjis 20
punjis 20
ghazis 19
majlis 19
maquis 19
emojis 18
hadjis 18
bupkis 17
durzis 17
jinnis 17
shojis 17
khakis 16
kibbis 16
praxis 16
tzuris 16
boccis 15
commis 15
kukris 15
clevis 14
deixis 14
happis 14
keakis 14
kikois 14
koumis 14
krubis 14
molvis 14
oxalis 14
pelvis 14
pichis 14
cuspis 13
hybris 13
kermis 13

10 of 198 words

5 Letter Words

Word Points Options
fujis 18
pyxis 17
zamis 17
hajis 16
juris 15
maxis 15
qadis 15
quais 15
jatis 14
zitis 14
zoris 14
kakis 13
kufis 13
kumis 13
lexis 13
kepis 12
kiwis 12
mavis 12
pavis 12
pikis 12
pubis 12
taxis 12
wikis 12
bibis 11
camis 11
impis 11
pipis 11
aphis 10
bhais 10
divis 10
gobis 10
hafis 10
hifis 10
kadis 10
kalis 10

10 of 130 words

4 Letter Words

Word Points Options
axis 11
khis 10
chis 9
phis 9
ywis 9
avis 8
ghis 8
kois 8
kris 8
skis 8
amis 7
bais 7
bois 7
bris 7
feis 7
huis 7
ibis 7
iwis 7
obis 7
pois 7
pris 7
psis 7
ahis 6
egis 6
this 6
unis 6
anis 5
dais 5
leis 5
nais 5
tuis 5
iris 4
rais 4
reis 4
sais 4

10 of 38 words

3 Letter Words

Word Points Options
qis 12
xis 10
vis 7
bis 6
cis 6
mis 6
pis 6
wis 6
gis 5
his 5
dis 4
lis 4
ais 3
sis 3
tis 3

10 of 15 words

2 Letter Words

Word Points Options
is 2

1 of 1 words

SCRABBLE® and WORDS WITH FRIENDS® are the property of their respective trademark owners. These trademark owners are not affiliated with, and do not endorse and/or sponsor, LoveToKnow®, its products or its websites, including yourdictionary.com. Use of this trademark on yourdictionary.com is for informational purposes only.