12 Letter Words Ending in A

12 letter words that end in A are a great way to crush the competition in Scrabble® or Words With Friends®. Go ahead and check the definitions of the highest-scoring words that end in A and 12 letter words too. And, don't forget to look at 12 letter words that start with A and all the 12 letter words with A.

Words With Friends®

Points

Sort by
  • Points
  • A to Z
  • Z to A

12 LETTER WORD LIST

Advertisement
Advertisement
Word Points Options
extravaganza 35
zooxanthella 33
eschscholzia 32
hyperpyrexia 31
exophthalmia 30
hypoglycemia 30
chlorenchyma 29
hypocalcemia 29
quadriplegia 29
gynecophobia 28
lollapalooza 28
polycythemia 28
hypokalaemia 27
hypovolaemia 27
mycoplasmata 27
sclerenchyma 27
trapezohedra 27
zoosporangia 27
encyclopedia 26
ephebophilia 26
fibromyalgia 26
hyperlipemia 26
hypochondria 26
ichthyofauna 26
mycobacteria 26
parenchymata 26
pharmacopeia 26
pogonophobia 26
technophobia 26
valpolicella 26
acciaccatura 25
coulrophobia 25
epiphenomena 25
mesencephala 25
metencephala 25
pancytopenia 25
preeclampsia 25
primigravida 25
acanthamoeba 24
chromonemata 24
decalcomania 24
fibrosarcoma 24
hyperkinesia 24
hyperthermia 24
multigravida 24
spasmophilia 24
stichomythia 24
technophilia 24
achlorhydria 23
aerenchymata 23
appoggiatura 23
boddhisattva 23
chromatopsia 23
fibroadenoma 23
gynecomastia 23
hemangiomata 23
neurofibroma 23
nomenklatura 23
paralipomena 23
phosphaturia 23
sesquialtera 23
telencephala 23
ailurophobia 22
argyrophilia 22
foraminifera 22
glioblastoma 22
herpetofauna 22
hyperalgesia 22
lamellipodia 22
meningiomata 22
microfilaria 22
mitochondria 22
perichondria 22
piroplasmata 22
sulfonylurea 22
balletomania 21
churrascaria 21
dysmenorrhea 21
galactosemia 21
hypaesthesia 21
mesothelioma 21
metacercaria 21
neurilemmata 21
neurolemmata 21
normothermia 21
oligospermia 21
pedicellaria 21
prosopopoeia 21
wellingtonia 21
disinvoltura 20
endothelioma 20
galactorrhea 20
nanobacteria 20
phonesthesia 20
thysanoptera 20
armamentaria 19
eosinophilia 19
kinaesthesia 19
metrorrhagia 19
onomatopoeia 19

100 of 116 words

Page of 2

SCRABBLE® and WORDS WITH FRIENDS® are the property of their respective trademark owners. These trademark owners are not affiliated with, and do not endorse and/or sponsor, LoveToKnow®, its products or its websites, including yourdictionary.com. Use of this trademark on yourdictionary.com is for informational purposes only.