WordFinder by YourDictionary

SORT ALL RESULTS

FILTERS

DICTIONARY

 • Words With Friends®
 • Scrabble US®
 • Scrabble UK®
 • Scrabble Dictionaries®
 • Word Chums®
 • All Dictionaries (No Points)
 • Words ending in Letters IA

  Words

  POINTS
  Sort by
  Points
  • A to Z
  • Z to A
  • Points

  15 Letter Words That End in IA

  ophthalmoplegia

  32

  hypomagnesaemia

  31

  tachyarrhythmia

  31

  hyperlipidaemia

  30

  phenylketonuria

  30

  pleuropneumonia

  29

  erythroleukemia

  28

  haemoglobinuria

  28

  oligodendroglia

  24

  14 Letter Words That End in IA

  computerphobia

  32

  hyperglycaemia

  32

  hypomagnesemia

  30

  hyperlipidemia

  29

  normoglycaemia

  29

  claustrophobia

  27

  hemoglobinuria

  27

  corynebacteria

  26

  microsporangia

  26

  achondroplasia

  25

  archaebacteria

  25

  enterotoxaemia

  25

  phantasmagoria

  25

  hyperaesthesia

  23

  enterobacteria

  21

  telangiectasia

  21

  intelligentsia

  20

  13 Letter Words That End in IA

  eschscholtzia

  33

  schizophrenia

  33

  hyperglycemia

  31

  hypoglycaemia

  31

  xerophthalmia

  31

  hypercalcemia

  30

  hypocalcaemia

  30

  dieffenbachia

  29

  gynaecophobia

  29

  nonequilibria

  29

  polycythaemia

  29

  cyberchondria

  28

  disequilibria

  28

  normoglycemia

  28

  arachnophobia

  27

  encyclopaedia

  27

  hyperlipaemia

  27

  hyperuricemia

  27

  panleukopenia

  27

  pharmacopoeia

  27

  thrombophilia

  27

  hypermetropia

  26

  psychasthenia

  26

  cyanobacteria

  25

  chondrocrania

  24

  Showing 25 of 40 words

  12 Letter Words That End in IA

  eschscholzia

  32

  hyperpyrexia

  31

  exophthalmia

  30

  hypoglycemia

  30

  hypocalcemia

  29

  quadriplegia

  29

  gynecophobia

  28

  polycythemia

  28

  hypokalaemia

  27

  hypovolaemia

  27

  zoosporangia

  27

  encyclopedia

  26

  ephebophilia

  26

  fibromyalgia

  26

  hyperlipemia

  26

  hypochondria

  26

  mycobacteria

  26

  pharmacopeia

  26

  pogonophobia

  26

  technophobia

  26

  coulrophobia

  25

  pancytopenia

  25

  preeclampsia

  25

  decalcomania

  24

  hyperkinesia

  24

  Showing 25 of 67 words

  11 Letter Words That End in IA

  quinquennia

  34

  cyberphobia

  27

  cyclothymia

  27

  azoospermia

  26

  bulimarexia

  26

  explicantia

  26

  hypokalemia

  26

  hypovolemia

  26

  nymphomania

  26

  rhizoctonia

  26

  hypercapnia

  25

  hyperphagia

  25

  leukoplakia

  25

  nyctophobia

  25

  polymyalgia

  25

  scopophobia

  25

  bacchanalia

  24

  coprophagia

  24

  cyclopaedia

  24

  explanantia

  24

  hydrophobia

  24

  metasequoia

  24

  photophobia

  24

  coprophilia

  23

  dyscalculia

  23

  Showing 25 of 104 words

  10 Letter Words That End in IA

  hypoxaemia

  27

  xenophobia

  26

  echopraxia

  25

  equilibria

  24

  cyclopedia

  23

  gynophobia

  23

  homophobia

  23

  polyphagia

  23

  quadrennia

  23

  cypripedia

  22

  hypnopedia

  22

  hypolimnia

  22

  phocomelia

  22

  acrophobia

  21

  columbaria

  21

  cornucopia

  21

  dysmorphia

  21

  hemiplegia

  21

  hemophilia

  21

  hypermania

  21

  hypermedia

  21

  hypoplasia

  21

  mythomania

  21

  ophthalmia

  21

  presbyopia

  21

  Showing 25 of 147 words

  9 Letter Words That End in IA

  bouzoukia

  27

  hypoxemia

  26

  juvenilia

  25

  bilharzia

  24

  colloquia

  24

  quadrivia

  24

  zoophilia

  24

  querencia

  23

  aquilegia

  22

  dyspraxia

  22

  kniphofia

  22

  amblyopia

  21

  chlamydia

  21

  pleonexia

  21

  procambia

  21

  rudbeckia

  21

  compendia

  20

  eucryphia

  20

  glycaemia

  20

  hypomania

  20

  sicklemia

  20

  vernaccia

  20

  dysphagia

  19

  dysthymia

  19

  eclampsia

  19

  Showing 25 of 173 words

  8 Letter Words That End in IA

  albizzia

  30

  pizzeria

  29

  cachexia

  23

  chalazia

  23

  asphyxia

  22

  panmixia

  22

  rhizobia

  22

  coxalgia

  21

  mazaedia

  21

  zirconia

  21

  zoomania

  21

  azotemia

  20

  cymbidia

  20

  effluvia

  20

  exonumia

  20

  focaccia

  20

  hyphemia

  20

  impluvia

  20

  quillaia

  20

  trapezia

  20

  amphibia

  19

  anoxemia

  19

  cambogia

  19

  dyslexia

  19

  gloxinia

  19

  Showing 25 of 202 words

  7 Letter Words That End in IA

  buzukia

  25

  hypoxia

  21

  acequia

  20

  albizia

  20

  pyxidia

  20

  gazania

  19

  lixivia

  19

  pyrexia

  19

  zooecia

  19

  deutzia

  18

  exurbia

  18

  injuria

  18

  apraxia

  17

  aquaria

  17

  quassia

  17

  sequoia

  17

  skimmia

  17

  toxemia

  17

  breccia

  16

  fimbria

  16

  fuchsia

  16

  hryvnia

  16

  mycelia

  16

  banksia

  15

  bohemia

  15

  Showing 25 of 168 words

  6 Letter Words That End in IA

  razzia

  24

  bhajia

  20

  exuvia

  18

  qualia

  17

  zinnia

  17

  zoysia

  17

  cumbia

  16

  boccia

  15

  cambia

  15

  funkia

  15

  kochia

  15

  maffia

  15

  zoaria

  15

  alexia

  14

  anoxia

  14

  clivia

  14

  gambia

  14

  kalmia

  14

  myopia

  14

  phobia

  14

  pyemia

  14

  akebia

  13

  ataxia

  13

  acacia

  12

  eluvia

  12

  Showing 25 of 85 words

  5 Letter Words That End in IA

  zamia

  17

  julia

  16

  wuxia

  16

  xenia

  13

  cobia

  11

  facia

  11

  mafia

  11

  vigia

  11

  munia

  10

  nubia

  10

  uncia

  10

  amnia

  9

  bania

  9

  cilia

  9

  curia

  9

  folia

  9

  labia

  9

  lamia

  9

  mania

  9

  media

  9

  milia

  9

  podia

  9

  tikia

  9

  urbia

  9

  varia

  9

  Showing 25 of 55 words

  4 Letter Words That End in IA

  ixia

  11

  chia

  9

  amia

  7

  glia

  7

  huia

  7

  obia

  7

  ohia

  6

  alia

  5

  ilia

  5

  inia

  5

  aria

  4

  raia

  4

  3 Letter Words That End in IA

  via

  7

  pia

  6

  ria

  3

  SCRABBLE® and WORDS WITH FRIENDS® are the property of their respective trademark owners. These trademark owners are not affiliated with, and do not endorse and/or sponsor, LoveToKnow®, its products or its websites, including yourdictionary.com. Use of this trademark on yourdictionary.com is for informational purposes only.