13 Letter Words Ending in A

13 letter words that end in A are a great way to crush the competition in Scrabble® or Words With Friends®. Go ahead and check the definitions of the highest-scoring words that end in A and 13 letter words too. And, don't forget to look at 13 letter words that start with A and all the 13 letter words with A.

Words With Friends®

Points

Sort by

13 Letter Word List

eschscholtzia
schizophrenia
parainfluenza
hyperglycemia
hypoglycaemia
xerophthalmia
hypercalcemia
hypocalcaemia
lymphosarcoma
collenchymata
dieffenbachia
gynaecophobia
myelencephala
nonequilibria
polycythaemia
antimarijuana
cyberchondria
disequilibria
normoglycemia
arachnophobia
dimorphotheca
encyclopaedia
hyperlipaemia
hyperuricemia
panleukopenia
pharmacopoeia
thrombophilia
bougainvillea
hypermetropia
prosencephala
psychasthenia
rhinencephala
cyanobacteria
chondrocrania
enterotoxemia
ephemeroptera
gynaecomastia
haemangiomata
megasporangia
metachromasia
paraleipomena
plasmodesmata
syringomyelia
antepenultima
discoblastula
paraphernalia
aminoaciduria
dysmenorrhoea
epitheliomata
hyperesthesia
neuroblastoma
prosopagnosia
spermatogonia
astrocytomata
conservatoria
discogastrula
galactorrhoea
phonaesthesia
sclerodermata
stracciatella
anisometropia
antiguerrilla
enantiodromia
trisoctahedra
heteroglossia
recessionista

66 of 66 words

SCRABBLE® and WORDS WITH FRIENDS® are the property of their respective trademark owners. These trademark owners are not affiliated with, and do not endorse and/or sponsor, LoveToKnow®, its products or its websites, including yourdictionary.com. Use of this trademark on yourdictionary.com is for informational purposes only.